​Fosen Vind ferdig bygget – dekker kraftbehovet til industrien i Trøndelag

Pressemeldinger   •   mar 23, 2021 08:15 CET

Fosen Vind har med Statkraft som ansvarlig for utbyggingen ferdigstilt seks vindparker i Trøndelag innenfor budsjett. Etter en byggeperiode på nesten fem år leverer alle 277 turbiner nå fornybar kraft på nettet.

Storheia og Roan vindparker leverte 20 prosent av all vindkraftproduksjon i Norge

Pressemeldinger   •   mar 12, 2021 08:00 CET

Storheia og Roan, Norges to største vindparker bidro til sammen med mer enn to milliarder kilowattimer i 2020.

Ny daglig leder i Fosen Vind

Nyheter   •   des 21, 2020 09:35 CET

Tom Kristian Larsen blir ny daglig leder i Fosen Vind DA fra 1. januar 2021. Larsen har bred erfaring fra energibransjen og har hatt en rekke lederstillinger i Statkrafts internasjonale virksomhet. Han kommer nylig fra stillingen som landsjef for Statkraft i Albania.

Siste av 277 turbiner ferdig montert

Nyheter   •   aug 17, 2020 15:04 CEST

Turbin nummer 100 i årets montasjesesong i Fosen-utbyggingen er nå ferdigstilt på Geitfjellet i Orkland kommune. Dette utgjør slutten på tre sesonger med transporter og montering av turbiner. Dermed er alle turbinene i Europas største vindkraftprosjekt, med sine seks vindparker sør og nord for Trondheimsfjorden reist.

Fosen-utbyggingen består av vindparkene Roan, Hitra 2, Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet. De første transportene av turbindeler til Roan vindpark gikk fra Monstad i Åfjord kommune våren 2017. Året etter ble turbinene i Hitra 2 og Storheia vindparker reist. Denne våren og sommeren var det vindparkene på Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet som stod for tur. Etter tre sesonger med mer enn 2200 spesialtransporter er den siste vingen nå montert på Geitfjellet.

Snø og pandemi
Den siste sesongen med turbinmontasje ble spesiell av flere årsaker. Sen vinter og mye snø bø på utfordringer i starten, og det ble brukt mer tid på å fjerne snø enn å reise turbintårn. På samme tidspunkt kom pandemien. Med et tett og nært samarbeid med vertskommunene og lokale helsemyndigheter ble det etablert rutiner som sikret en kontrollert oppstart og gjennomføring av arbeidet samtidig som smittevernet ble ivaretatt både for de ansatte og lokalbefolkningen. På tross av noen ekstra utfordringer gikk derimot siste turbinblad til værs innenfor tidsplanen.

Nå gjenstår et omfattende testprogram og opprydding- og arronderingsarbeid langs veier og oppstillingsplasser før vindkraftverkene kan settes i ordinær drift.  

Turbin nummer 100 i årets montasjesesong i Fosen-utbyggingen er nå ferdigstilt på Geitfjellet i Orkland kommune. Dette utgjør slutten på tre sesonger med transporter og montering av turbiner. Dermed er alle turbinene i Europas største vindkraftprosjekt, med sine seks vindparker sør og nord for Trondheimsfjorden reist.

Les mer »

Nyhetsbrev om Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet vindparker

Nyheter   •   jul 08, 2020 15:30 CEST

Nyhetsbrev nr. 6/2020 om status på Fosen-utbyggingens siste tre vindparker.

Montasje av turbiner startet i Kvenndalsfjellet vindpark

Nyheter   •   mai 12, 2020 15:14 CEST

Under vinterlige forhold er nå første turbin på gang i Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord.

Første transport til Kvenndalsfjellet vindpark gjennomført

Nyheter   •   apr 27, 2020 16:04 CEST

Nyhetsbrev om transporter 2020

Nyheter   •   apr 14, 2020 08:00 CEST

Nyhetsbrev om transporter av turbindeler til Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet vindparker i postkassene til beboere i vertskommunene etter påske

Turbiner på vei, Sjøvegen ved Monstad kai stenges 14. mars

Nyheter   •   mar 10, 2020 16:07 CET

Stenging av Sjøvegen ved Monstad kai På grunn av mottak og klargjøring av vindturbiner til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker vil Monstad kai være stengt for gjennomkjøring igjen med port fra begge sider i perioden mars til september. Første båt vil ankomme uke 14 og porten vil bli stengt fra lørdag 14. mars.

Fra utbygging til drift for Norges største vindkraftverk

Nyheter   •   feb 13, 2020 12:54 CET

Storheia vindpark i Åfjord kommune på Fosen er med sine 80 turbiner Norges største. Selv om turbinene har produsert en stund er det først nå byggeprosjektet overfører ansvaret for kraftverket til driftsorganisasjonen. Ni ansatte har nå sitt daglige virke på Storheia, som sørger for å årlig levere strøm nok til 400.000 elbiler eller aluminiumsproduksjonen på Karmøy.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Fosen Vind DA
 • tohxrbykjoccrntz.szrteaqenwz@fjcosdpenzmvibyndwb.nfxorn
 • +47 911 66 888
 • +47 24 06 70 00

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Statkrafts utbyggingsprosjekt
 • geyvirpp.fvuugvhlsvdetogh@sosttratttkrxdafift.aqcoghmsc
 • +47 913 70 572

Om Fosen Vind

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. Statkraft gjennomfører utbyggingen av vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).