Gå videre til innhold
Fosen Vind er overrasket over dom i Høyesterett

Pressemelding -

Fosen Vind er overrasket over dom i Høyesterett

I dag avsa Høyesterett dom i saken om Fosen Vinds utbygging av vindkraft i reindriftsområder. Det ble slått fast at konsesjonsvedtaket fra 2013 er ugyldig.

Daglig leder i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, kommenterer dommen slik:

- Dette kommer selvsagt overraskende på oss. Vi har forholdt oss til at norske myndigheter ga oss en endelig konsesjon etter en lang og grundig konsesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen.

Saken reiste spørsmål om gyldigheten av konsesjonsvedtak og ekspropriasjonstillatelse til bygging av vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen-halvøya i Trøndelag. Den omfattet også prinsipper for utmåling av erstatning til de to sørsamiske reindriftsgruppene som utøver reindrift på Fosen.

- Dette er en helt ny situasjon. Nå vil vi avvente departementets behandling av dette før vi kan gi noen ytterligere kommentarer.

Emner


Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572