Gå videre til innhold
Fosen Vind er overrasket over dom i Høyesterett

Pressemelding -

Fosen Vind er overrasket over dom i Høyesterett

I dag avsa Høyesterett dom i saken om Fosen Vinds utbygging av vindkraft i reindriftsområder. Det ble slått fast at konsesjonsvedtaket fra 2013 er ugyldig.

Daglig leder i Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, kommenterer dommen slik:

- Dette kommer selvsagt overraskende på oss. Vi har forholdt oss til at norske myndigheter ga oss en endelig konsesjon etter en lang og grundig konsesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen.

Saken reiste spørsmål om gyldigheten av konsesjonsvedtak og ekspropriasjonstillatelse til bygging av vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen-halvøya i Trøndelag. Den omfattet også prinsipper for utmåling av erstatning til de to sørsamiske reindriftsgruppene som utøver reindrift på Fosen.

- Dette er en helt ny situasjon. Nå vil vi avvente departementets behandling av dette før vi kan gi noen ytterligere kommentarer.

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Pressekontakt

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Fosen Vind DA +47 911 66 888