Gå videre til innhold
Fosen Vind lettet over foreløpig avklaring fra OED

Nyhet -

Fosen Vind lettet over foreløpig avklaring fra OED

Olje- og energidepartementet (OED) kunngjorde 27. oktober hvordan departementet vil følge opp Høyesteretts avgjørelse i ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften på Fosen.

Departementet slår blant annet fast at avgjørelsen ikke griper direkte inn i forhold regulert av energiloven, og at det vil komme tilbake til hvordan saken ellers skal følges opp.

- Fosen Vind er lettet over departementets avklaring. Vi forstår den som at driften av anleggene kan fortsette inntil videre. Det betyr at alle parter får anledning til å konsentrere seg om det viktigste, å finne ut hvordan vindkraftanleggene kan driftes uten å krenke reineiernes rettigheter eller true reindriften på sikt.

- Vi har tatt inn over oss at Høyesterett har sagt at konsesjonsvedtakene er i strid med menneskerettighetene og vi ønsker å bringe dette i orden. Fosen Vind ønsker en åpen dialog med reindriften, samtidig som vi avventer departementets beslutning om hvordan saken skal følges opp.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572