Gå videre til innhold
Fosen Vind AS undertegner kontrakten for infrastruktur til Storheia vindpark med Veidekke Entreprenør AS. Vindparken blir den største i Norden.
Fosen Vind AS undertegner kontrakten for infrastruktur til Storheia vindpark med Veidekke Entreprenør AS. Vindparken blir den største i Norden.

Pressemelding -

Nordens største vindpark skal bygges av Veidekke

Veidekke Entreprenør er tildelt anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene til Fosen Vind. I april begynner arbeidet med å bygge 6 mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark.

Kontrakten på infrastruktur i Storheia vindpark er tildelt Veidekke etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Verdien på oppdraget er om lag 400 millioner kroner. Anleggsarbeidene tar til i april/mai i år, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2019.

Infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter følgende hovedelementer: 

  • 80 turbinfundamenter og tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner 
  • Ca 60 km internveier, inkludert kabelgrøft, optiske fiberkabler og 36kV høyspenningskabler 
  • 1 transformatorstasjonsbygning og 3 transformatorceller 
  • 1 servicebygg

Veidekke Entreprenør AS og det fosenbaserte datterselskapet Tore Løkke A/S starter arbeidet når Johs. J. Syltern as fra Åfjord har ferdigstilt adkomstveien opp til Storheia. Arbeidet med adkomstveiene til Storheia vindpark ble startet i august i fjor.

Nordens største vindpark

Storheia vindpark er den største av de seks vindparkene som Statkraft bygger ut for Fosen Vind DA. Når vindparken er ferdig vil den være Nordens største vindpark på land. Den årlige kraftproduksjonen vil tilsvare strømforbruket i 50.000 norske hjem, mer enn én milliard kilowattimer.


For mer informasjon:

  • Veidekke Entreprenør AS, avdelingsleder Industri & Energi Erik Eiane, tlf 91 00 85 98, erik.eiane@veidekke.no
  • Veidekke Entreprenør AS, kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Emner

Kategorier


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572