Gå videre til innhold
Storheia vindpark sett fra Monstad

Bilde -

Storheia vindpark sett fra Monstad

Bildet er en visualisering, utarbeidet i forbindelse med konsesjonssøknaden. Vindmøllene er fotomanipulert i bildet for å vise hvordan vindparken vil se ut fra ulike standpunkter. Her fra Monstad, der det etableres kai. Alle vindmøllene ankommer Fosen med skip.
  • Lisens: Creative Commons navngivelse
    Med en Creative Commons-lisens, bevarer du din opphavsrett, men tillater andre personer å kopiere og spre ditt verk forutsatt at de navngir deg som opphavsperson. Du tillater andre å kopiere, distribuere, vise, skrive ut og fremføre verket/frembringelsen, samt å lage bearbeidelser basert på dette.
  • Kreditering: Statkraft/Fosen Vind
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5942 x 2557, 7.47 MB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Relatert innhold