Følg Fosen Vind

Tags

Faktaark

Nyhetsbrev

Presentasjon

Storheia vindpark

Roan vindpark

Informasjonsmøte i Åfjord om turbintransporter, 20. mars 2019
Nyhetsbrev Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker  #3 2019
Nyhetsbrev Stoheia vindpark #6 - 2018

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #6 - 2018

Dokumenter   •   08-10-2018 09:05 CEST

Nyhetsbrev Hitra 2 vindpark #3 - 2018

Nyhetsbrev Hitra 2 vindpark #3 - 2018

Dokumenter   •   08-10-2018 09:04 CEST

Nyhetsbrev Geitfjellet vindpark  #2 - 2018

Nyhetsbrev Geitfjellet vindpark #2 - 2018

Dokumenter   •   08-10-2018 09:01 CEST

Nyhetsbrev Harbaksfjellet vindpark #2 - 2018
Nyhetsbrev Kvenndalsfjellet vindpark #2 - 2018
Nyhetsbrev Roan vindpark #8 - 2018

Nyhetsbrev Roan vindpark #8 - 2018

Dokumenter   •   21-09-2018 13:13 CEST

Nyhetsbrev Geitfjellet #1 - 2018

Nyhetsbrev Geitfjellet #1 - 2018

Dokumenter   •   26-04-2018 14:43 CEST

Nyhetsbrev Harbaksfjellet vindpark #1 - 2018
Nyhetsbrev Kvenndalsfjellet vindpark #1 - 2018
Informasjonsmøte - trafikksikkerhetsdag i Åfjord 22. mars
Nyhetsbrev Roan vindpark #7 - 2018

Nyhetsbrev Roan vindpark #7 - 2018

Dokumenter   •   19-03-2018 09:00 CET

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #5 - 2017

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #5 - 2017

Dokumenter   •   20-12-2017 08:00 CET

Nyhetsbrev Roan vindpark #6 - 2017

Nyhetsbrev Roan vindpark #6 - 2017

Dokumenter   •   20-12-2017 08:00 CET

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #2 - 2017

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #2 - 2017

Dokumenter   •   20-12-2017 08:00 CET

Støy og vindkraft-brosjyre

Støy og vindkraft-brosjyre

Dokumenter   •   22-11-2017 19:10 CET

Brosjyren informerer litt om støy og vindkraft generelt og hvordan støy i forbindelse med vindkraft blir behandlet som en del av konsesjonsprosessen. Fosen Vind er opptatt av å ha en åpen dialog med naboer og berørte parter. All informasjon om støy og støykart og hvem som blir berørt er derfor gjort tilgjengelig på nett og i en app. Mer informasjon om dette i brosjyren.

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #1 - 2017

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #1 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:44 CEST

Nyhetsbrev Roan vindpark #5 - 2017

Nyhetsbrev Roan vindpark #5 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:43 CEST

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #4 - 2017

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #4 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:42 CEST