Gå videre til innhold
2022-01-31 Storheia vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram.pdf

Dokument -

2022-01-31 Storheia vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram.pdf

Som en oppfølging av Olje- og energidepartementets varsel 13. desember i fjor om videre saksbehandling etter Høyesteretts dom i Fosen-saken, har Fosen Vind levert et forslag til utredningsprogram og fremdriftsplan til departementet.
  • Lisens: Ikke-kommersiell bruk
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt med andre, forutsatt at innholdet er uendret, brukt i sin helhet og i en ikke-kommersiell hensikt. Opphavsmannen skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Relatert innhold