Gå videre til innhold

Video -

Hitra 2 vindpark under bygging i den eksisterende vindparken fra 2004

Fosen-utbyggingen består av seks vindparker. Hitra 2 vindpark, som er den minste av de seks, bygges i og ved den eksiterende vindparken til Statkraft på Hitra. Vindparken består av 26 turbiner med en produksjon på ca 290 GWh, eller forbruket til ca 15000 husstander. Turbinene skal monteres vår og sommer 2019.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 1:17
Last ned

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572