Gå videre til innhold

Video -

Fra bygging av vei og infrastruktur i Geitfjellet vindpark

I Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune ble anleggsarbeidet startet våren 2018. Det er Johs. J. Syltern AS fra Fosen som fikk jobben med å lage internveier, fundamenter og annen infrastruktur. Det er til dels krevende terreng, men høsten 2018 er arbeidet med veier og oppstillingsplasser for turbiner samt servicebygg og trafo godt i gang.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mov
  • Lengde: 1:43
Last ned

Emner

Tags

Pressekontakt

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Fosen Vind DA +47 911 66 888
Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572