Følg Fosen Vind

Fra bygging av vei og infrastruktur i Geitfjellet vindpark

Video   •   okt 23, 2018 11:32 CEST

 
I Geitfjellet vindpark i Snillfjord kommune ble anleggsarbeidet startet våren 2018. Det er Johs. J. Syltern AS fra Fosen som fikk jobben med å lage internveier, fundamenter og annen infrastruktur. Det er til dels krevende terreng, men høsten 2018 er arbeidet med veier og oppstillingsplasser for turbiner samt servicebygg og trafo godt i gang.
Lisens Bruk i media (?)
Videolengde 1:43