Gå videre til innhold
Roan vindpark, september 2018
Roan vindpark, september 2018

Pressemelding -

TrønderEnergi overtar driften av Roan vindpark i 2021

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.

I henhold til partnerskapsavtalen mellom eierne i Fosen Vind DA har TrønderEnergi en opsjon til å bli operatør for Roan vindpark fra og med januar 2021. TrønderEnergi sendte 4. oktober 2018 et brev til partnerne i Fosen Vind hvor de meddelte at de ønsket å benytte seg av denne opsjonen. Som en følge av opsjonsutøvelsen er det videre avtalt at Roan vindpark skilles ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar driften.

Fakta om Roan vindpark:

Produksjon 900 GWh
Installert effekt 255,6 MW
Turbin Vestas V117-3,6 MW
Byggestart 2016
Turbinmontasje 2018
Idriftsettelse 2018
Vindturbiner 71
Veier, adkomst pluss interne 70 km
Kommune Roan

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572