Gå videre til innhold
Storheia vindpark
Storheia vindpark

Pressemelding -

Storheia og Roan vindparker leverte 20 prosent av all vindkraftproduksjon i Norge

Storheia og Roan, Norges to største vindparker bidro til sammen med mer enn to milliarder kilowattimer i 2020.

Storheia vindpark i Åfjord kommune på Fosen er Norges største og hadde sitt første hele driftsår i 2020. Vindparken produserte nesten 1,1 milliarder kilowattimer, kraft nok til mer enn 55.000 husholdninger. Dette er ti prosent over forventet normalproduksjon. Roan vindpark kom som en god nummer to med i underkant av en milliard kilowattimer.

Produserer mest om vinteren
Fordelen med vindkraft er at produksjonen i stor grad følger forbruksmønsteret over året med mest vind og størst produksjon om høsten og vinteren når kraftbehovet er størst. Til sammen sto de to største vindparkene for mer enn 20 prosent av den samlede norske vindkraftproduksjonen i 2020. Det var nok til å dekke for eksempel hele strømforbruket i Stavanger, og er nesten tre ganger så mye strøm som alle norske el-biler brukte i fjor.

Vindkraftdata - NVE

Storheia vindpark  Roan vindpark
80 turbiner  71 turbiner
288 MW installert effekt 255,6 MW installert effekt
1079 GWh produksjon 934 GWh produksjon
Åfjord kommune Åfjord kommune


 

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572