Gå videre til innhold
Fra montasje av lignende master i Roan vindpark
Fra montasje av lignende master i Roan vindpark

Pressemelding -

Nettilkobling til Hitra 2 vindpark leveres av trønderske LinjePartner og GrunnPartner

LinjePartner AS sammen med GrunnPartner AS vant oppdraget i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. De vant fram med samme type masteteknologi som benyttes i Roan og Storheia vindparker.Mastene bygges av komposittmaterialer og fundamenteringsløsningen gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod på Tau i Rogaland.

Totalt skal ca. 10 km med 66kV-ledning oppgraderes til 132 kV. Grunnpartner AS starter sitt arbeid med fundamentering i januar neste år, før Linjepartner AS tar over med montering av master. Arbeidet skal etter planen være ferdig 1. september 2018.

Arbeidet med å oppgradere adkomstveien til Hitra 2 vindpark er nå ferdig, og entreprenøren PEAB har begynt med å etablere rigg og andre forberedende arbeider. PEAB starter for fullt med bygging av internveier og øvrig infrastruktur på nyåret. Hitra 2 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner som skal monteres i 2019.

For mer informasjon:

  • Kontakt LinjePartner/GrunnPartner AS:
    Prosjektleder Arve Skjerve: tlf 975 88 115

En oversikt over kontraktstruktur og – database for Fosen Vind finnes her

Emner

Tags


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Pressekontakt

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Relatert materiale