Følg Fosen Vind

Nettilkobling til Hitra 2 vindpark leveres av trønderske LinjePartner og GrunnPartner

Pressemelding   •   nov 23, 2017 12:00 CET

Fra montasje av lignende master i Roan vindpark

LinjePartner AS sammen med GrunnPartner AS vant oppdraget i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. De vant fram med samme type masteteknologi som benyttes i Roan og Storheia vindparker.Mastene bygges av komposittmaterialer og fundamenteringsløsningen gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod på Tau i Rogaland.

Totalt skal ca. 10 km med 66kV-ledning oppgraderes til 132 kV. Grunnpartner AS starter sitt arbeid med fundamentering i januar neste år, før Linjepartner AS tar over med montering av master. Arbeidet skal etter planen være ferdig 1. september 2018.

Arbeidet med å oppgradere adkomstveien til Hitra 2 vindpark er nå ferdig, og entreprenøren PEAB har begynt med å etablere rigg og andre forberedende arbeider. PEAB starter for fullt med bygging av internveier og øvrig infrastruktur på nyåret. Hitra 2 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner som skal monteres i 2019.

For mer informasjon:

  • Kontakt LinjePartner/GrunnPartner AS:
    Prosjektleder Arve Skjerve: tlf 975 88 115

En oversikt over kontraktstruktur og – database for Fosen Vind finnes her

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.