Følg Fosen Vind

Nettilkobling til Geitfjellet vindpark leveres av Nettpartner AS

Pressemelding   •   mai 04, 2018 12:55 CEST

Fra signeringen av kontrakten. Fra venstre programdirektør Statkraft Jan Petter Birkeland, daglig leder Fosen Vind DA Eivind Torblaa, divisjonsdirektør Nettpartner AS Svein Hetlevik og prosjektleder Statkraft Gustaf Nissen

Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark i Snillfjord.

Nettpartner AS vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. Kontrakten har en verdi på ca 35 millioner kroner.

Totalt skal det bygges ca 9 km med 132 kV linje fra Geitfjellet vindpark til Snilldal transformatorstasjon. Arbeidet vil starte umiddelbart og skal stå ferdig i mars 2020. Det er Nettpartners avdeling i Molde som skal stå for gjennomføringen.

Geitfjellet vindpark er en av de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. Den består av 43 vindturbiner med en forventet produksjon på ca 470 GWh, eller nok strøm til ca 24000 husstander.

For mer informasjon:

Kontakter Statkraft:

  • Prosjektdirektør Jan Petter Birkeland: 991 52 710
  • Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth: 913 70 572

Kontakter Nettpartner:

  • Teknisk direktør Einar B. Hjetland: 991 10 924

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.