Gå videre til innhold
Johs. J. Syltern as bygger allerede adkomstveiene til Roan vindpark, et arbeid som ble startet i april i år.
Johs. J. Syltern as bygger allerede adkomstveiene til Roan vindpark, et arbeid som ble startet i april i år.

Pressemelding -

Lokal entreprenør vant andre anleggskontrakt for Fosen Vind

Den andre anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land blir tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern as. Selskapet bygger allerede vei til Roan vindpark, og har nå vunnet tilbudskonkurransen om å bygge adkomstveien til Storheia vindpark også.

Arbeidet med adkomstveien til Storheia vindpark i kommunene Åfjord og Bjugn er den andre anleggskontrakten som er tildelt av Fosen Vind. Anleggsarbeidene tar til i august, og den vel 2 km lange adkomstveien til den største av vindparkene i Fosen Vinds portefølje skal være ferdig i første kvartal 2017.

Vei vesentlig for vindkraft

- Vi gleder oss nok en gang over at et lokalt selskap vinner konkurransen om oppdrag for oss. Det bekrefter forventningene om lokal konkurransedyktighet og bidrar til at vår investering skaper verdier og ringvirkninger lokalt, sier Kristian Aa, daglig leder i Fosen Vind og legger til:

- Vindkraftutbygging handler på mange måter mest om å bygge skikkelig, solid vei som tåler de mange tunge transportene som turbinleverandøren kommer med om et par år.

Johs. J. Syltern as bygger allerede adkomstveiene til Roan vindpark, et arbeid som ble startet i april i år. De ca 40 personene som engasjert i arbeidet har til nå anlagt ca 9 av totalt 13 km adkomstvei. Veibyggingen fortsetter i hele sommer, slik at adkomstveiene blir ferdigstilt som planlagt i oktober 2016.

Store muligheter for lokalt næringsliv

Av de samlede investeringene i prosjektet på 11 milliarder kroner anslår Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind, at lokale og regionale aktører vil kunne konkurrere om kontraktsverdier på til sammen mellom 1 og 2 milliarder kroner. Det omfatter, i tillegg til de større hovedkontraktene, underleveranser, andre lokale kjøp utført av entreprenører eller underleverandører, samt varer og tjenester til livsopphold i utbyggingsperioden. Til høsten regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter.

- Kontrakter for transformatorer, infrastruktur på Roan og høyspentanlegg er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen.

For mer informasjon, kontakt:

Daglig leder Øystein Syltern, Johs. J. Syltern as, tlf 99 28 78 00, oystein@syltern.no

Related links

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572