Følg Fosen Vind

Turbiner på vei, Sjøvegen ved Monstad kai stenges 14. mars

Nyhet   •   mar 10, 2020 16:07 CET

Fra Monstad kai våren 2019

På grunn av mottak og klargjøring av vindturbiner til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker vil Monstad kai være stengt for gjennomkjøring igjen med port fra begge sider i perioden mars til september. Første båt vil ankomme uke 14 og porten vil bli stengt fra lørdag 14. mars.

Avkjørselen fra Selnesvegen til Sjøvegen vil da ikke kunne benyttes. Inn- og utkjøring til industriområdet og gjenbruksstasjonen må i denne perioden derfor gjøres fra krysset ved Monstadstranda.

Kaien er underlagt regler for sikring som en internasjonal havn etter ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Denne er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, samt havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og har godkjent Monstad kai i henhold til dette regelverket.