Gå videre til innhold

Nyhet -

Siste av 277 turbiner ferdig montert

Turbin nummer 100 i årets montasjesesong i Fosen-utbyggingen er nå ferdigstilt på Geitfjellet i Orkland kommune. Dette utgjør slutten på tre sesonger med transporter og montering av turbiner. Dermed er alle turbinene i Europas største vindkraftprosjekt, med sine seks vindparker sør og nord for Trondheimsfjorden reist.

Fosen-utbyggingen består av vindparkene Roan, Hitra 2, Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet. De første transportene av turbindeler til Roan vindpark gikk fra Monstad i Åfjord kommune våren 2017. Året etter ble turbinene i Hitra 2 og Storheia vindparker reist. Denne våren og sommeren var det vindparkene på Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet som stod for tur. Etter tre sesonger med mer enn 2200 spesialtransporter er den siste vingen nå montert på Geitfjellet.

Snø og pandemi
Den siste sesongen med turbinmontasje ble spesiell av flere årsaker. Sen vinter og mye snø bø på utfordringer i starten, og det ble brukt mer tid på å fjerne snø enn å reise turbintårn. På samme tidspunkt kom pandemien. Med et tett og nært samarbeid med vertskommunene og lokale helsemyndigheter ble det etablert rutiner som sikret en kontrollert oppstart og gjennomføring av arbeidet samtidig som smittevernet ble ivaretatt både for de ansatte og lokalbefolkningen. På tross av noen ekstra utfordringer gikk derimot siste turbinblad til værs innenfor tidsplanen.

Nå gjenstår et omfattende testprogram og opprydding- og arronderingsarbeid langs veier og oppstillingsplasser før vindkraftverkene kan settes i ordinær drift.  

Emner

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572