Følg Fosen Vind

Nyhus Maskin vant første oppdrag for Fosen Vind på Hitra

Nyhet   •   jul 05, 2017 13:00 CEST

Hitra 2 vindpark

Kontrakten omfatter oppgradering av den eksisterende adkomstveien for å klare transport av lengre turbinblader enn den opprinnelig var bygget for til Hitra 1. I tillegg vil det bli sprengt ut tomt for nytt transformatoranlegg og etablert et riggområde for den videre utbyggingen. Arbeidet vil starte 15. august i år og markerer starten på en sammenhengende byggeperiode som vil pågå til Hitra 2 vindpark ferdigstilles høsten 2019. Den store kontrakten for infrastruktur vil bli tildelt i september og kontrakten for oppgradering av kraftlinjen skal tildeles før jul i år.

For mer informasjon, kontakt:

Prosjektleder Torleif Sætrevik, Statkraft, tlf 99 15 27 10, torleif.saetrevik@statkraft.com

Kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth, Statkraft, tlf 91 37 05 72 , geir.fuglseth@statkraft.com

Daglig leder Jan Morten Nyhus. Nyhus Maskin, tlf 91 83 98 22, janmorten@nyhusmaskin.no