Gå videre til innhold
Illustrasjon av Stoheia vindpark sett fra Monstad
Illustrasjon av Stoheia vindpark sett fra Monstad

Nyhet -

Nå starter byggingen av Storheia vindpark

I dag begynner byggingen av Storheia vindpark, den andre og største av vindparkene til Fosen Vind som skal bygges ut. Det første som skal gjøres er å bygge adkomstveien til vindparken fra Inner Austdalsvatn og opp Austdalslia. Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind AS.

Arbeidet med adkomstveien er planlagt ferdigstilt før sommeren 2017 og omfatter:

  • Rigging; tilkjøring av utstyr, etablering av bolig-, kontor- og utstyrsrigg
  • Skogshogst i veitraseen
  • Vegbygging, totalt 2,2 km
  • Terrengarrondering, revegetering

Et nyhetsbrev om utbyggingsaktivitetene deles ut til nærliggende husstander i berørte kommuner denne uken.

Emner

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572