Følg Fosen Vind

Nå begynner byggingen av Roan vindpark

Nyhet   •   apr 04, 2016 07:00 CEST

I dag begynner byggingen av Roan vindpark, den første av vindparkene til Fosen Vind som bygges ut. Det første som skal gjøres er å bygge de to adkomstvegene opp til Roan vindpark, fra Einarsdalen og fra Tostendalen. Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind AS.

Arbeidet med adkomstvegene er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, og omfatter

  • Rigging; tilkjøring av utstyr, etablering av bolig-, kontor- og utstyrsrigg
  • Skogshogst i veglinjene i Einarsdalen og Tostendalen
  • Vegbygging, totalt 13 km
  • Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av veg gjøres i veglinjene
  • Omlegging; 22kV- og telefonlinje i Einarsdalen (utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett).
  • Terrengarrondering, revegetering 

Et nyhetsbrev om utbyggingsaktivitetene deles ut til alle husstander i Roan kommune den første uken.