Gå videre til innhold
Hitra 2 vindpark, sommeren 2019
Hitra 2 vindpark, sommeren 2019

Nyhet -

Snart første kilowattime på nett fra Hitra 2

Hitra 2 vindpark er den minste av de seks prosjektene i Fosen-utbyggingen.

Med sine 26 turbiner vil den øke kraftproduksjonen på Hitra med ca 290 GWh, eller ca. tre ganger det årlige kraftforbruket i kommunen. I uke 33 er planen at parken tilkobles nettet og de første kilowattimene vil bli levert. 

I løpet av høsten vil alle turbinene være ferdig montert og testet, og gi full kapasitet. 

Teksten er korrigert. I den første utgaven ble det feilaktig oppgitt at den første kilowattimen ble levert på nettet 9. august.

Emner

Tags

Pressekontakt

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Fosen Vind DA +47 911 66 888
Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572