Gå videre til innhold
Skilt settes opp ved utfartsområder og stier som går inn i utbyggingsområdene. Her ved Storheia vindpark.
Skilt settes opp ved utfartsområder og stier som går inn i utbyggingsområdene. Her ved Storheia vindpark.

Nyhet -

Ferdsel i utbyggingsområdet for vindparkene

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anleggene uten personskader av noe slag.

Det vil være sprengningsaktivitet og bruk av mye stort og tungt materiell gjennom utbyggingsperioden. Sprengningsarbeid tilsier en sikkerhetssone på 600 m. Utbyggingsområdene dekker store arealer og det vil variere hvor og når det er aktivitet gjennom byggeperioden. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi derfor at det tas kontakt med byggeledelsen ved ferdsel i områdene.

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572