Gå videre til innhold
Storheia vp fra Monstad visualisering 2017

Bilde -

Storheia vp fra Monstad visualisering 2017

Fotomontasje Storheia vindpark, oktober 2017
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Svein Erik Dahl/Einar Berg, Norconsult AS
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6856 x 2747, 8.19 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Fosen Vind DA +47 911 66 888
Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Relaterte nyheter