Følg Fosen Vind

Tags

Faktaark

Nyhetsbrev

Presentasjon

Storheia vindpark

Roan vindpark

Faktaark Harbaksfjellet vindpark 2018

Faktaark Harbaksfjellet vindpark 2018

Dokumenter   •   19-10-2018 11:26 CEST

Faktaark med tekniske hoveddata og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Infografikk Fosen Vind

Infografikk Fosen Vind

Dokumenter   •   18-10-2018 16:20 CEST

Pdf-versjon av infografikk for Fosen Vind

Faktaark Fosen Vind

Faktaark Fosen Vind

Dokumenter   •   18-10-2018 14:44 CEST

Faktaark med tekniske hoveddata og kart over de seks vindparkene som Fosen Vind bygger ut.

Faktaark Roan vindpark 10-2018

Faktaark Roan vindpark 10-2018

Dokumenter   •   16-10-2018 15:17 CEST

Faktaark med tekniske hoveddata for Roan vindpark og kart med plassering av veier og turbiner

Faktaark Storheia vindpark 10-2018

Faktaark Storheia vindpark 10-2018

Dokumenter   •   23-02-2016 15:20 CET

Faktaark med tekniske hoveddata for Storheia vindpark og kart med plassering av veier og turbiner

Lokal entreprenør vant første anleggskontrakt for Fosen Vind

Den første anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land vil bli tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern as etter en tilbudskonkurranse. Selskapet skal bygge adkomstveiene til Roan vindpark. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 65-70 millioner kroner.

Bygger Europas største vindkraftprosjekt  i Midt-Norge

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.