Følg Fosen Vind

Tags

Faktaark

Nyhetsbrev

Presentasjon

Storheia vindpark

Roan vindpark

Støy og vindkraft brosjyre

Støy og vindkraft brosjyre

Dokumenter   •   22-11-2017 19:10 CET

Brosjyren informerer litt om støy og vindkraft generelt og hvordan støy i forbindelse med vindkraft blir behandlet som en del av konsesjonsprosessen. Fosen Vind er opptatt av å ha en åpen dialog med naboer og berørte parter. All informasjon om støy og støykart og hvem som blir berørt er derfor gjort tilgjengelig på nett og i en app. Mer informasjon om dette i brosjyren.

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #1 - 2017

Nyhetsbrev Hitra2 vindpark #1 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:44 CEST

Nyhetsbrev Roan vindpark #5 - 2017

Nyhetsbrev Roan vindpark #5 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:43 CEST

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #4 - 2017

Nyhetsbrev Stoheia vindpark #4 - 2017

Dokumenter   •   11-09-2017 16:42 CEST

Nyhetsbrev Storheia vindpark #3

Nyhetsbrev Storheia vindpark #3

Dokumenter   •   07-04-2017 14:25 CEST

Adkomstvei snart ferdig og arbeidet med infrastruktur starter opp etter påske.

Nyhetsbrev Roan vindpark #4 - 2017

Nyhetsbrev Roan vindpark #4 - 2017

Dokumenter   •   16-03-2017 10:54 CET

Arbeidet med internveier og oppstillingsplasser godt i gang og bygg for trafo og drift begynner å ta form.

Nyhetsbrev Storheia vindpark #2-2016

Nyhetsbrev Storheia vindpark #2-2016

Dokumenter   •   22-12-2016 08:00 CET

Nyhetsbrev Roan vindpark #3-2016

Nyhetsbrev Roan vindpark #3-2016

Dokumenter   •   04-10-2016 13:52 CEST

Oppdatert status for fremdrift Roan vindpark. Arbeidet med adkomstveiene i Einarsdalen og Tostendalen er nå ferdigstilt.

Nyhetsbrev Storheia vindpark 1# - 2016

Nyhetsbrev Storheia vindpark 1# - 2016

Dokumenter   •   15-08-2016 08:08 CEST

Nyhetsbrev om utbyggingen av Storheia vindpark som beskriver status og arbeider som skal utføres.

Nyhetsbrev Roan vindpark #2-2016

Nyhetsbrev Roan vindpark #2-2016

Dokumenter   •   11-07-2016 08:00 CEST

Nyhetsbrev #2 om utbyggingen av Roan vindpark som beskriver status og arbeider som skal utføres.

Presentasjon om Fosen Vind på NVEs vindkraftkonferanse 06-2016

Presentasjon om Fosen Vind på NVEs vindkraftkonferanse, holdt av daglig leder Kristian Aa.

Nyhetsbrev Roan vindpark #1, april 2016

Nyhetsbrev Roan vindpark #1, april 2016

Dokumenter   •   04-04-2016 07:00 CEST

Nyhetsbrev om utbyggingen av Roan vindpark som beskriver arbeider som skal utføres.

Faktaark Hitra 2 vindpark 02-2016

Faktaark Hitra 2 vindpark 02-2016

Dokumenter   •   23-02-2016 11:32 CET

Faktaark med tekniske hoveddata og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Faktaark Geitfjellet vindpark 02-2016

Faktaark Geitfjellet vindpark 02-2016

Dokumenter   •   23-02-2016 11:31 CET

Faktaark med tekniske hoveddata og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Faktaark Kvenndalsfjellet vindpark 02-2016

Faktaark med tekniske hoveddata og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Faktaark Harbaksfjellet vindpark 02-2016

Faktaark Harbaksfjellet vindpark 02-2016

Dokumenter   •   23-02-2016 11:26 CET

Faktaark med tekniske hoveddata og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Infografikk Fosen Vind

Infografikk Fosen Vind

Dokumenter   •   23-02-2016 16:20 CET

Pdf-versjon av infografikk for Fosen Vind

Faktaark Fosen Vind

Faktaark Fosen Vind

Dokumenter   •   23-02-2016 14:44 CET

Faktaark med tekniske hoveddata og kart over de seks vindparkene som Fosen Vind bygger ut.

Faktaark Roan vindpark 02-2016

Faktaark Roan vindpark 02-2016

Dokumenter   •   23-02-2016 15:17 CET

Faktaark med tekniske hoveddata for Roan vindpark og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner

Faktaark Storheia vindpark 02-2016

Faktaark Storheia vindpark 02-2016

Dokumenter   •   23-02-2016 15:20 CET

Faktaark med tekniske hoveddata for Storheia vindpark og kart med foreløpig plassering av veier og turbiner